VIP专享 - 515148.COM / 我要无忧升本
关注优思途甘肃专升本网微信公众号
甘肃专升本网抖音账号
甘肃专升本网手机站
甘肃专升本手机APP

甘肃专升本辅导班
    广告

2022界学霸总榜 排名数据更新于2021年10月27日

排名 姓名 手机尾号 合计刷题次数
1 蔺同学 6414 3586
2 朱同学 6115 1800
3 杜同学 1512 1756
4 王同学 2879 1723
5 侯同学 6991 1403
6 刘同学 7741 1330
7 王同学 1163 1179
8 李同学 1742 1162
9 吴同学 3516 1060
10 杨同学 1524 1055
11 马同学 5776 1015
12 鲁同学 8158 957
13 杨同学 5480 954
14 魏同学 5197 835
15 吴同学 5078 800
16 - - 792
17 - - 776
18 - - 754
19 - - 750
20 - - 719
- -
100 - - 229
- -
200 - - 125

2022界计算机刷题学霸排行榜 排名数据更新于2021年10月27日

排名 姓名 手机尾号 计算机刷题次数
1 蔺同学 6414 3473
2 杜同学 1512 1753
3 王同学 2879 1703
4 朱同学 6115 1659
5 侯同学 6991 1338
6 刘同学 7741 1325
7 李同学 1742 1162
8 王同学 1163 1081
9 杨同学 1524 1047
10 马同学 5776 960
11 - - 953
12 - - 939
13 - - 909
14 - - 816
15 - - 792

2022界英语刷题学霸排行榜 排名数据更新于2021年10月27日

排名 姓名 手机尾号 英语刷题次数
1 郭同学 6881 167
2 王同学 8697 155
3 吴同学 3516 151
4 刘同学 8817 146
5 朱同学 6115 141
6 李同学 9345 136
7 蔺同学 6414 113
8 张同学 1196 99
9 王同学 1163 98
10 陈同学 4532 96
11 - - 90
12 - - 88
13 - - 81
14 - - 75
15 - - 71

2022界打卡勤奋榜 打卡数据更新于2021年10月27日

排名 姓名 手机尾号 累计打卡天数
1 朱同学 6115 109
2 车同学 3890 104
3 鲁同学 8158 99
4 张同学 1490 98
5 张同学 3337 97
6 吴同学 3516 95
7 郭同学 6881 89
8 杨同学 5480 82
9 巩同学 5007 77
10 赵同学 6237 76
11 程同学 5101 75
12 王同学 7432 74
13 李同学 8011 73
14 尹同学 0856 71
15 郭同学 3757 70
16 王同学 1163 70
17 王同学 2879 70
18 张同学 2591 70
19 马同学 9308 69
20 张同学 4252 69
21 李同学 2295 67
22 蔺同学 6414 66
23 马同学 8769 66
24 马同学 8654 66
25 路同学 0531 66
26 马同学 3650 66
27 小同学 6397 64
28 田同学 7000 61
29 长同学 3814 60
30 刘同学 9058 60

小提示:甘肃专升本考试分数线及录取名单于每年5月初发布一些有用的信息

最新版招生计划 历年分数线 各校考试大纲 各校专业课指定教材 加入VIP专享计划 关于跨专业报考 各院校联系方式 甘肃专升本辅导班